Reglement

Overtrædelser af reglementet kan medføre karantæne, og for specielt grove overtrædelser livstidskarantæne!

Generelt
§1.1.1 Alt ophold på siden er under eget ansvar.
§1.1.2 Det forventes at man kan tale ordentligt til hinanden.
§1.1.3 Hele spillet kører på kreativitet fra brugerne, og det forventes derfor at man vil tegne.
§1.1.4 Det forventes at man i større eller mindre grad vil være en aktiv del af Netstutteri.dk.
Bruger
§2.1.1 Kun 1 bruger pr. person.
§2.1.2 Brugerens navn må maksimalt være på 25 karakterer.
Aktivitet
§2.2.1 Hvis man ikke har været logget ind i 1 måned, vil ens aktiviteter fjernes (salgs- og avlsheste).
§2.2.2 Hvis man ikke har været logget ind i 2 måneder, vil de heste man ikke har ophavsret på, blive ejerskiftet til brugeren Admin, som vil sørge for nye hjem.
§2.2.3 Hvis man ikke har været logget ind i 3 måneder, vil alle ens heste blive ejerskiftet til Admin, som vil sørge for nye hjem.
§2.2.4 Nye medlemmer (under 6 måneders medlemskab), vil allerede ved 1. måneds inaktivitet, få frataget de heste de ikke har ophavsret på. Hestene blive ejerskiftet til Admin, som vil sørge for nye hjem
Økonomi
§2.3.1 Der er 2 valutaer på siden: NSkr. og point.
§2.3.2 Man starter med 1.000.000 Nkr.
§2.3.3 NSkr. er den generelle valuta og bruges til det meste.
§2.3.4 Man starter med 0 point.
§2.3.5 Point bruges til mere begrænsede ting såsom; køb af farver, tilmelding uden billede ovs.
§2.3.6 Hver måned trækkes et beløb pr. hest man ejer. Dette er de omkostninger der er ved hold af hest.
§2.3.7 Går man i minus, bedes man hurtigst muligt få rettet op på situationen.
Billeder
§3.1.1 Der må kun uploades billeder, hvor man selv har ophavsret på.
§3.1.2 Billederne må ikke indeholde stødende materiale.
§3.1.3 Alt på billedet skal være tegnet, dvs ingen billedmanipulation af hverken hest eller baggrund.
§3.1.4 Billeder skal godkendes før de kan bruges på siden.
§3.1.5 Hvis der er brugt referencebillede til at lave tegningen, skal dette oplyses - også selvom det ikke kan findes.
Point for billeder
§3.2.1 Brugeren modtager point for billedet, billederne kan få mellem 1 - 10 point.
§3.2.2 Billeder uden fundet referencebillede modtager 1 point.
§3.2.3 Billeder hvor der ikke er brugt referencebillede modtager samme mængde point, som et billede med referencebillede.
Heste
§4.1.1 Kun dyr af slægten Equus kan registreres.
§4.1.2 Alle dyr registreres under samme register - NSR - NetStutteri Register (eksempel: NSR-1).
§4.1.3 Hestens navn må maksimalt være på 25 karakterer, her tæller evt. avlsnavn ikke med.
§4.1.4 Hesten starter med 3 gangarter; skridt, trav og galop, yderligere gangarter fås igennem Egnethedstest.
§4.1.5 Gangartsmønster udregnes udfra gennemsnittet af skridt, trav og galop.
Hestefarver og pasbillede
§4.2.1 Hestens farve skal overholde Netstutteri.dk's godkendte farver.
§4.2.2 På hestens pasbillede skal farven illustreres efter Netstutteri.dk's farveoversigt. Man må kun farvelægge de grå områder på pasbilledet.
§4.2.3 Pas-billedet skal være af .png-format, og skal holde dimensionerne på 640 x 460 px.
§4.2.5 Pas må tegnes udfra egen fantasi eller udfra virkelige heste. Der må IKKE gengives en andens design, hverken her fra siden eller fra andre personer udenfor spillet.
§4.2.6 Pas må ikke genbruges, ved mindre der er simple farver uden meget variation (eksempelvis: sort, meget lyse heste ovs). Broget, pletter og spots skal altid være unikke.
§4.2.7 Det er tilladt at gøre brug af templates til pas, så længe det berører områder som er næsten ens mellem alle heste. Herunder ligger: Man, hale, hudfarvninger og hove. Jvf. regel X er det ikke tilladt at inkludere aftegn, broget, leopardpletter, spots etc.
§4.2.8 Pas må ikke indeholder hverken skygger eller highlights. Hesten skal fremstå så ren i farven så muligt, så den nemt kan gengives på tegninger.
Stamheste og afkom
§4.3.1 En stamhest er en hest uden forældre.
§4.3.2 Et afkom er en hest med forældre.
§4.3.3 Alle afkom får automatisk avlsnavn efter avleren, på stamheste kan det vælges om man ønsker en avler påsat.
§4.3.4 Alle heste med registreret avler, skal have lavet tilhørende følbillede. Husk at tagge typen
Avl og avlsgodkendelse
§4.4.1 En hoppe kan avle fra den er 4 til den er 22 år. En hingst kan avle fra den er 4 år til den er 25 år.
§4.4.2 Kun heste der er fertile kan avle. Alle vallakker og afkom uden racer kan ikke avles på.
§4.4.3 Heste behøver ikke være avlsgodkendte for at avle.
§4.4.4 Avlsgodkendelsen sker igennem de resultater hesten får ved kåring og egnethedstest.
§4.4.5 For at avle et føl, skal hoppen bedækkes og afkommet sendes ind via avlsoversigten.
§4.4.6 Ifolet hopper kan ikke meldes til stævner.
§4.4.7 Ifolet hopper kan først avle igen når forrige afkom er voksent. (= alle afkom er over 0 år)
Alder
§4.5.1 Hestens alder bliver genereret ud fra den ældste af 3 ting: hestens aktivitet, hestens ældste afkom, hesten ældste forældre.
§4.5.2 Hestens aktivitets-alder udregnes fra antal kåringer, antal egnethedstests, antal stævner og antal afkom.
§4.5.3 Hesten bliver 0,75 år ældre pr. race den er kåret i og pr. disciplin den er testet i.
§4.5.4 Hesten bliver 0.333 år ældre ved hvert stævne den deltager i.
§4.5.5 Hopper bliver 1 år ældre pr. afkom.
§4.5.6 Hingste bliver 0.5 år ældre pr. afkom.
§4.5.7 Hestens afkoms-alder udregnes ved at tage ældste afkom og lægge 4 år til.
§4.5.8 Hestens forældre-alder beregnes ved at tage den ældste af de to forældre og trække 30 år fra.
§4.5.9 Under hestens side, klik da på Alder, for at se status på disse 3 og dermed hvilken alder der er aktuel for hesten.
§4.5.10 Hvis hestens alder er et decimaltal, rundes tallet op.
§4.5.11 Hesten kan aflives når den er 20 år gammel, dette er gratis
§4.5.12 Hesten kan aflives hvis 1000 heste er registreret efter den.
§4.5.13 Hesten kan maks blive 30 år. Når hesten bliver 30, aflives den automatisk.
Racer
§5.1.1 Alle realistiske racer kan tilføjes, både ægte og selvopfundne.
§5.1.2 Selvopfundne racer må ikke indgå under nogen form for copyright fra andetsteds.
§5.1.3 For at en hest kan blive en race, skal den overholde afstamning, type, højde og farve.
Valg af race
§5.2.1 Stamheste kan kun være en race.
§5.2.2 Stamhestes race vælges ved første kåring. Listen med racer på tilmeldingssiden, er alle dem der overholder type, højde og farve fra den data du har oplyst.
§5.2.3 Afkom kan være flere racer.
§5.2.4 Afkommets racer genereres ud fra hvilke racer forældrene er avlsgodkendt i (bemærk at en hest ikke er sikret at komme i en race, tjek her om dem du krydser giver et afkom i racen).
§5.2.5 Overholder afkommet ikke afstamning, type, højde og/eller farve kommer den i forstambogen.
Stambog
§5.3.1 Heste i stambogen er heste der overholder afstamning, type, højde og farve.
§5.3.2 Heste i forstambogen er heste efter avlsgodkendte heste i racen, der ikke overholder afstamning, type, højde og/eller farve.
§5.3.33 Stamheste er altid i stambogen.
Specielle tilfælde
§5.4.1 Racer der automatisk får navne tilføjelser, stamheste ved kåring, afkom ved fødsel: Fuldblod (XX), Fuldblodsaraber (OX), Noriker hingste (Den hingstelinjen)
§5.4.2 Har hesten en race med en ekstra gangart, kan denne testes ved ET.
§5.4.3 I tilfælde af at racen har krav om at hesten skal være broget skal min. en af følgende være gældende: Tobiano af alle slags, Overo af alle slags, Splash White af type 1, White af type 2 og op efter, Irish Spotting af alle slags.
Konkurrencer
Fra 1. marts skal hesten have et godkendt referencebillede for at deltage i kåring og ET. Se hvad kravene er for dette her
Kåring
§6.2.1 En hest kan kåres fra den er 4 til den er 19 år.
§6.2.2 En hest kan maksimalt kåres i 4 racer.
§6.2.3 Ved kåring kan man deltage med eller uden billede, deltager man uden billede koster det point.
§6.2.4 Hesten kan kun kåres i racer som dens race må krydses ind i (eksempel: Fuldblod må krydses ind i Oldenborger, derfor må en fuldblod kåres i Oldenborger).
§6.2.4 Deltager man med billede, skal dette være unikt, og der må kun være 1 hest på billedet. Hesten skal ses fra siden og må bære grime eller trense.
§6.2.6 Indkrydsracer af anden type bedømmes lidt lettere. (eksempel: Fuldblodsaraber i Trakehner, Irish Cob i Friesian Crossbred ovs.)
§6.2.7 Ved farveracer har hestens farve betydning for type og helhedsindtrykket.
§6.2.8 Kåring koster 8000 NSkr. med billede pr. bedømmelse, og 3 point uden billede pr. bedømmelse.
§6.2.9 Mangler hesten en påkrævet farve i racen ved kåring, kan den kun få 9 i bedømmelser (ikke medregnet gangarter og sind).
§6.2.10 Tilmeldes stamhesten dens første kåring med gener, vil den få omkring 8 i snit. Alle kåringer (med gener) vil efterfølgende være random.
Egnethedstest
§6.3.1 En hest kan testes fra den er 4 til den er 19 år.
§6.3.2 En hest kan maksimalt testes i 4 discipliner.
§6.3.3 En hest kan kun testes i de discipliner der er relevant for racerne den er kåret i. Se hvilke discipliner racerne går efter under racens side.
§6.3.4 Ved egnethedstest kan man deltage med eller uden billede, deltager man uden billede koster det point.
§6.3.5 Deltager man med billede, skal dette være unikt, og der må kun være 1 hest på billedet. Krav til billedet kan findes under den individuelle disciplin.
§6.3.6 Egnethedstest koster 2000 NSkr. med billede pr. bedømmelse, og 10 point uden billede pr. bedømmelse, og stiger med 10 point for hver gang man deltager uden billede.
§6.3.7 Tilmeldes stamhesten i dens disciplin type, er man sikret et resultat mellem 78-82.
§6.3.8 Heste kan ikke tilmeldes egnethedstest i en disciplin, hvis den har været tilmeldt forbesigtigelse i samme disciplin, samme måned.
Stævner og stævnepoint
§6.4.1 En hest kan deltage i stævner fra den er 4 til den er 19 år.
§6.4.2 En hest kan kun deltage i stævner den er testet i.
§6.4.3 I showstævner kan kåring have betydning.
§6.4.4 En hest kan maksimalt deltage i 2 stævner om måneden.
§6.4.5 Hesten kan deltage i kombinerede stævner. Selvom der medregnes flere discipliner anses det som en enkelt tilmelding.
Niveauer og point
§6.5.1 Stævnerne er opdelt i alle niveauer, som er ens for alle discipliner.
§6.5.2 Hestene deltager imod andre heste i samme disciplin og på samme niveau.
§6.5.3 Hesten skaffer point ved at blive placeret i top 5 ved stævne, upload af træningsbillede, nedarve fra forældrene eller ved tegnekonkurrencer.
§6.5.4 Hesten får 5 point for en 1. plads, 3 point for en 2. plads, 2 point for en 3. plads og 1 point for en 4. eller 5. plads.
§6.5.7 Tagger du et træningsbillede, vil hesten modtage mellem 1 - 8 point, alt efter billedets kvalitet.
§6.5.8 Træningsbilledet må gerne indeholde flere heste, men skal trænes i samme disciplin.
§6.5.9 Billeder der bruges til træning, skal godkendes af billedeadministrator. Vælg blot typen træning.