Reglement

Overtrædelser af reglementet kan medføre karantæne, og for specielt grove overtrædelser livstidskarantæne!

Generelt
§1.1.1 Alt ophold på siden er under eget ansvar.
§1.1.2 Det forventes at man kan tale ordentligt til hinanden.
§1.1.3 Hele spillet kører på kreativitet fra brugerne, og det forventes derfor at man vil tegne.
§1.1.4 Det forventes at man i større eller mindre grad vil være en aktiv del af Netstutteri.dk.
Bruger
§2.1.1 Kun 1 bruger pr. person.
§2.1.2 Brugerens navn må maksimalt være på 25 karakterer.
§2.1.3 Som ny bruger skal man have godkendt et testpas før man kan registrere sin første hest i spillet. Se mere under "Heste".
Aktivitet
§2.2.1 Hvis man ikke har uploadet en tegning i 3 måneder, vil ens bruger få status inaktiv, og alle ens heste vil blive ejerskiftet til Admin, som vil sørge for nye hjem.
§2.2.2 Nye medlemmer (under 6 måneders medlemskab), vil allerede ved 1. måneds inaktivitet, få frataget de heste de ikke har ophavsret på. Hestene blive ejerskiftet til Admin, som vil sørge for nye hjem
§2.2.3 Ønsker man at slette sin bruger, så skal man kontakte Admin over beskeder.
Økonomi
§2.3.1 Der er 2 valutaer på siden: NSkr. og point. Det muligt at veksle mellem disse valutaer.
§2.3.2 Man starter med 1.000.000 NSkr.
§2.3.3 NSkr. er den generelle valuta og bruges til det meste.
§2.3.4 Man starter med 0 point.
§2.3.5 Point bruges til mere begrænsede ting såsom; køb af farver, tilmelding uden billede ovs.
§2.3.6 Hver måned trækkes et beløb pr. hest man ejer. Dette er de omkostninger der er ved hold af hest.
§2.3.7 Omkostningerne for hold af heste stiger for hver 100 heste du ejer og er generelt højere for hingste og ifolede hopper end andre heste.
§2.3.8 Der betales 10% topskat hvis værdien af dine NSkr. og point sammenlagt overstiger 10.000.000 NSkr. ved månedens afslutning.
§2.3.9 Går man i minus, bedes man hurtigst muligt få rettet op på situationen.
Billeder
§3.1.1 Der må kun uploades billeder, hvor man selv har ophavsret på.
§3.1.2 Billederne må ikke indeholde stødende materiale.
§3.1.3 Alt på billedet skal være tegnet, dvs ingen billedmanipulation eller brug af AI, af hverken hest eller baggrund.
§3.1.4 Billeder skal godkendes før de kan bruges på siden.
§3.1.5 Hvis der er brugt referencebillede til at lave tegningen, skal dette oplyses.
§3.1.6 Hesten på tegningen skal være unik, og hele eller dele af hesten må ikke være genbrugt. Det er kun baggrunden der må genbruges, dette skal man oplyse om ved upload.
§3.1.7 Hestens reference (tidl. voksenbillede) skal overholde følgende: Maks 1 hest på billedet, hesten skal være voksen, hesten må ikke være mere end 90% tildækket, og minimum 1 øje og et næsebor skal være synligt. Læs mere her
Point for billeder
§3.2.1 Brugeren modtager 1-10 point for billedet afhængig af kvaliteten af skygger og highlights, baggrunden og om der er udstyr og/eller rytter med. Er der flere heste på billedet kan man modtage flere end 10 point.
§3.2.2 Billeder uden fundet referencebillede modtager 1 point - uanset kvalitet og motiv.
§3.2.3 Billeder hvor der ikke er brugt referencebillede modtager samme mængde point, som et billede med referencebillede.
Heste
§4.1.1 Kun dyr af slægten Equus kan registreres.
§4.1.2 Alle dyr registreres under samme register - NSR - NetStutteri Register (eksempel: NSR-1).
§4.1.3 Hestens navn må maksimalt være på 25 karakterer, her tæller evt. avlsnavn ikke med.
§4.1.4 Alle heste bærer tre gangarter som standard: skridt, trav og galop. For gangartsheste ekstra ganrater være en del af egnethedstest-discipliner. Der gives på nuværende tidspunkt ingen enkelt-karakterer for ekstra gangarter, som genereres på samme måde som skridt, trav og galop.
Pasbillede
§4.2.1 På hestens pasbillede skal farven illustreres efter Netstutteri.dk's farveoversigt. Man må kun farvelægge de grå områder på pasbilledet.
§4.2.2 Pas-billedet skal være af .png-format, og skal holde dimensionerne på 640 x 460 px.
§4.2.3 Der skal i passet tegnes indenfor de anviste områder, og baggrunden skal være transparent eller hvid.
§4.2.5 Pas må tegnes ud fra egen fantasi eller udfra virkelige heste. Der må IKKE gengives en andens design, hverken her fra siden eller fra andre personer udenfor spillet.
§4.2.6 Pas må ikke genbruges, med mindre der er simple farver uden meget variation (eksempelvis: sort, meget lyse heste ovs). Broget, pletter og spots skal altid være unikke.
§4.2.7 Det er tilladt at gøre brug af templates og brushes til pas, så længe det berører områder som er næsten ens mellem alle heste. Dvs. man, hale, hudfarvninger og hove. Jvf. regel §4.2.6 er det ikke tilladt at bruge templates eller brushes til aftegn, broget, leopardpletter, spots etc.
§4.2.8 Pas må ikke indeholder hverken skygger eller highlights. Hesten skal fremstå så ren i farven så muligt, så den nemt kan gengives på tegninger.
Stamheste og afkom
§4.3.1 En stamhest er en hest uden forældre.
§4.3.2 Et afkom er en hest med forældre.
§4.3.3 Alle afkom får automatisk avlsnavn efter avleren, på stamheste kan det vælges om man ønsker en avler påsat.
§4.3.4 Alle heste med registreret avler, skal have lavet tilhørende følbillede.
§4.3.5 Stamheste kan få opgraderet deres gangarter. Dette kan gøres igennem hele hestens liv. Gangartsopgraderingen virker ikke bagud, og eksisterende kåring/ET resultater vil ikke ændres. Der vil tilføjes en stjerne * ved i resultaterne for de gangarter der er ændret.
Avl og avlsgodkendelse
§4.4.1 En hoppe kan avle fra den er 4 til den er 22 år, bliver en ifolet hoppe over 22 år, så forsvinder føllet. En hingst kan avle fra den er 4 år til den er 25 år.
§4.4.2 Kun heste der er fertile kan avle. Alle vallakker og afkom uden racer kan ikke avles på. - til: Kun heste der er fertile og som har avlspladser kan avles på. Vallakker og heste med 12,5% indavlsprocent eller derover er infertile.
§4.4.3 Heste skal være avlsgodkendt og have avlspladser for at avle.
§4.4.4 Hesten opnår avlspladser via sine resultater ved kåring og egnethedstest. Se mere i menuen under "Avl" og "Avlsgodkendelse".
§4.4.5 For at avle et føl, skal hoppen bedækkes og afkommet sendes ind via avlsoversigten.
§4.4.6 Ifolede hopper kan ikke meldes til stævner.
§4.4.7 Ifolede hopper kan først avle igen når forrige afkom er voksent. (= alle afkom er over 0 år)
Alder
§4.5.1 Hestens alder bliver genereret ud fra den ældste af 3 ting: hestens aktivitet, hestens ældste afkom, hesten ældste forældre.
§4.5.2 Hestens aktivitets-alder udregnes fra antal kåringer, antal egnethedstests, antal stævner og antal afkom.
§4.5.3 Hesten bliver 0,75 år ældre pr. race den er kåret i og pr. disciplin den er testet i.
§4.5.4 Hesten bliver 0.333 år ældre ved hvert stævne den deltager i.
§4.5.5 Hopper bliver 1 år ældre pr. afkom.
§4.5.6 Hingste bliver 0.5 år ældre pr. afkom.
§4.5.7 Hestens afkoms-alder udregnes ved at tage ældste afkom og lægge 4 år til.
§4.5.8 Hestens forældre-alder beregnes ved at tage den ældste af de to forældre og trække 30 år fra.
§4.5.9 Under hestens side, klik da på Alder, for at se status på disse 3 og dermed hvilken alder der er aktuel for hesten.
§4.5.10 Hvis hestens alder er et decimaltal, rundes tallet op.
§4.5.11 Hesten kan aflives når den er 20 år gammel, dette er gratis
§4.5.13 Hesten kan maks blive 30 år. Når hesten bliver 30, aflives den automatisk.
§4.5.14 Avler skal spørges inden aflivning af hest. Har avler ikke svaret indenfor en uge, må det betragtes som et godkendt til aflivning.
Racer
§5.1.1 Alle realistiske racer kan tilføjes, både ægte og selvopfundne. Krav til oprettelsen af nye racer, kan ses under raceoversigten.
§5.1.2 Selvopfundne racer må ikke indgå under nogen form for copyright fra andetsteds.
§5.1.3 For at en hest kan blive en race, skal den overholde afstamning, type, højde og farve.
Valg af race
§5.2.1 Stamheste kan kun være en race.
§5.2.2 Stamhestes race vælges ved første kåring. Listen med racer på tilmeldingssiden, er alle dem der overholder type, højde og farve fra den data du har oplyst.
§5.2.3 Afkom kan være flere racer.
§5.2.4 Afkommets racer genereres ud fra hvilke racer forældrene er avlsgodkendt i (bemærk at en hest ikke er sikret at komme i en race, tjek her om dem du krydser giver et afkom i racen).
Stambog
§5.3.1 Heste i stambogen er heste der overholder afstamning, type, højde og farve.
§5.3.2 Heste i forstambogen er heste efter avlsgodkendte heste i racen, der ikke overholder afstamning, type, højde og/eller farve.
§5.3.33 Stamheste er altid i stambogen.
Specielle tilfælde
§5.4.1 Racer der automatisk får navne tilføjelser, stamheste ved kåring, afkom ved at generere racer: Fuldblod (XX), Fuldblodsaraber (OX), Noriker hingste (hingstelinjen), Noridsk Jagtpony (H - 2 streger = renracet - 1 streg = krydsrace). Bemærk at man ikke kan søge på disse extensions.
§5.4.2 Har hesten en race med en ekstra gangart, kan denne testes ved ET.
§5.4.3 I tilfælde af at racen har krav om at hesten skal være broget skal min. en af følgende være gældende: Tobiano af alle slags, Overo af alle slags, Splash White af type 1, White af type 2 og op efter, Irish Spotting af alle slags.
Konkurrencer
Fra 1. marts skal hesten have et godkendt referencebillede for at deltage i kåring og ET. Se hvad kravene er for dette her
Kåring
§6.2.1 En hest kan kåres fra den er 4 til den er 19 år.
§6.2.2 En hest kan maksimalt kåres i 4 racer.
§6.2.3 Ved kåring kan man deltage med eller uden billede, deltager man uden billede koster det point.
§6.2.4 Hesten kan kun kåres i racer som dens race må krydses ind i (eksempel: Fuldblod må krydses ind i Oldenborger, derfor må en fuldblod kåres i Oldenborger).
§6.2.5 Deltager man med billede, skal dette være unikt, og der må kun være 1 hest på billedet. Hesten skal ses fra siden og må bære grime eller trense. Andet udstyr er ikke tilladt.
§6.2.6 Indkrydsracer af anden type bedømmes lidt lettere. (eksempel: Fuldblodsaraber i Trakehner, Irish Cob i Friesian Crossbred ovs.)
§6.2.7 Ved farveracer har hestens farve betydning for type og helhedsindtrykket.
§6.2.8 Kåring koster 10.000 NSkr. med billede pr. bedømmelse, og 3 point uden billede pr. bedømmelse.
§6.2.9 Mangler hesten en påkrævet farve i racen ved kåring, kan den kun få 9 i bedømmelser (ikke medregnet gangarter og sind).
§6.2.10 Tilmeldes stamhesten dens første kåring med gener, vil den få omkring 8 i snit. Alle kåringer (med gener) vil efterfølgende være random.
Egnethedstest
§6.3.1 En hest kan testes fra den er 4 til den er 19 år.
§6.3.2 En hest kan maksimalt testes i 4 discipliner.
§6.3.3 En hest kan kun testes i de discipliner der er relevant for racerne den er kåret i. Se hvilke discipliner racerne går efter under racens side.
§6.3.4 Ved egnethedstest kan man deltage med eller uden billede, deltager man uden billede koster det point.
§6.3.5 Deltager man med billede, skal dette være unikt, og der må kun være 1 hest på billedet. Krav til billedet kan findes under den individuelle disciplin.
§6.3.6 Egnethedstest koster 10.000 NSkr. med billede pr. bedømmelse, og 10 point uden billede pr. bedømmelse, og stiger med 10 point for hver gang man deltager uden billede.
§6.3.7 Ved oprettelse af stamheste kan man angive en disciplin-type. Tilmeldes stamhesten i dens disciplin-type, er man sikret et resultat mellem 78-82.
§6.3.8 Heste kan ikke tilmeldes egnethedstest i en disciplin, hvis den har været tilmeldt forbesigtigelse i samme disciplin, samme måned.
Stævner og stævnepoint
§6.4.1 En hest kan deltage i stævner fra den er 4 til den er 19 år.
§6.4.2 En hest kan kun deltage i stævner den er testet i.
§6.4.3 I showstævner kan kåring have betydning.
§6.4.4 En hest kan deltage i mellem 2 og 6 stævner om måneden. Læs mere under stævner.
§6.4.5 Hesten kan deltage i kombinerede stævner. Selvom der medregnes flere discipliner anses det som en enkelt tilmelding.
Niveauer og point
§6.5.1 Stævnerne er opdelt i alle niveauer, som er ens for alle discipliner.
§6.5.2 Hestene deltager imod andre heste i samme disciplin og på samme niveau.
§6.5.3 Hesten skaffer point ved at blive placeret i top 5 ved stævne, upload af træningsbillede, nedarve fra forældrene eller ved tegnekonkurrencer.
§6.5.4 Hesten får 5 point for en 1. plads, 3 point for en 2. plads, 2 point for en 3. plads og 1 point for en 4. eller 5. plads.
§6.5.6 Tagger du et træningsbillede, vil hesten modtage mellem 1 - 8 point, alt efter billedets kvalitet.
§6.5.7 På træningstegninger skal hesten være tydelig og genkendelig.Der skal som minimum vises 30% af hesten.
§6.5.8 Træningsbilledet må gerne indeholde flere heste, men skal trænes i samme disciplin.
§6.5.9 Billeder der bruges til træning, skal godkendes af billedeadministrator. Vælg blot typen træning.
Følkåring
§6.6.1 Afkom kan tilmeldes i følkåring når de er 0 år.
§6.6.2 Føl skal have følbillede for at deltage i følkåring. Følbilledet bliver ikke brugt til bedømmelsen.
§6.6.3 Føl kan deltage til følkåring i de racer som de er.
Forbesigtigelse
§6.7.1 Afkom kan tilmeldes i forbestigtigelse når de er mellem 4 - 19 år.
§6.7.2 Heste kan deltage til forbesigtigelse i discipliner, hvor minimum en af forældrene er egnethedstestet i, men hvor de ikke selv ikke er test i. (Der er prisforskel på en- og to testet forældre.)
§6.7.3 Heste kan deltage til forbesigtigelse, i samme måned de er følkåret. Dette gøres ved at tilmelde føllet i de ønskede racer, gøre føllet voksent og derefter tilmelde hesten ønskede discipliner. (Kravet om 0 år for følkåring er kun ved tilmelding)